Lähetä vetoomus

Lähetä sähköpostia Suomen ja EU:n päättäjille

Lähetä omasta sähköpostistasi vetoomuskirje ministereille, euroedustajille, EU:n virkamiehille ja kansanedustajille ja vaadi EU:n ja Etelä-Amerikan maiden välisen Mercosur-kauppasopimusprosessin jäädyttämistä kunnes Brasilia ryhtyy toimiin metsäkadon pysäyttämiseksi ja sopimukseen on lisätty sitovat veloitteet sanktioineen ilmaston suojelemiseksi.

Finnwatchin arvion mukaan päättäjiin vetoaminen Mercosur-kauppasopimuksen jäädyttämiseksi on tällä hetkellä tärkein, vaikuttavin ja kiireellisin asia, jonka voimme suomalaisina tehdä Amazonin sademetsän tuhon pysäyttämiseksi.

Mercosur-kauppasopimus on hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja jäsenmaissa ennen kuin se astuu voimaan, joten asiaan voidaan vielä vaikuttaa. Kauppasopimukseen pääsevät seuraavaksi vaikuttamaan euroedustajat. Suomen kansainvälisistä kauppasopimuksista vastaa ministeri Ville Skinnari. Suomella on tämänhetkisenä EU:n neuvoston puheenjohtajamaana valtaa myös sen suhteen, mitä asioita nostetaan käsittelyyn.

Lue lisää Amazonin sademetsän tuhosta ja Mercosur-kauppasopimuksesta

Alta löydät ehdotuksemme vetoomuskirjeeksi sekä vastaanottajiksi. Voit halutessasi muokata kirjepohjan itsellesi sopivaksi ja keksiä muita vastaanottajia. Jaa linkkiä ahkerasti myös kaikille tutuillesi ja innosta heitä mukaan vetoamaan.

Ota yhteyttä erityisesti sellaisiin päättäjiin, jotka eivät vielä pidä asiaa tärkeänä, tai jotka pitävät suuryritysten etuja tärkeämpänä kuin ilmastonmuutoksen torjumista ja ihmisoikeuksia. Päätöksiin tarvitaan enemmistö, joten vetoaminen niihin, jotka ovat jo valmiiksi samaa mieltä ei riitä.

Vetoomuskirjeen pohja

Mercosur-kauppasopimus ja ilmastokriisi

Arvoisa euroedustaja / Arvoisa ministeri / Arvoisa komissaari

Meitä kansalaisia huolestuttaa säilyykö planeettamme elinkelpoisena meille puhumattakaan lapsistamme. Mikäli Amazonin sademetsä menetetään, on taistelu ilmastonmuutosta vastaan todennäköisesti hävitty.

Mercosur-kauppasopimusta ei tule ratifioida, ennen kuin Brasilia sitoutuu vastuulliseen, Pariisin sopimuksen mukaiseen ilmastopolitiikkaan ja metsäkadon pysäyttämiseen. Lisäksi kauppasopimukseen on kirjattava sitovat velvoitteet ympäristön ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi, sekä sanktiot mitä näiden rikkomisesta seuraa. EU:n kauppakumppaneilta on vaadittava samantasoista ympäristön suojelua sekä elintarvikkeiden laatua kuin EU-alueen sisäisiltä toimijoilta. Tilanteen vakavuuden takia on syytä selvittää myös mahdollisuutta asettaa tuontikielto sademetsätuhoa eniten aiheuttaville brasilialaisille tuotteille, kuten lihalle ja sertifioimattomalle soijalle.

Ilmastokatastrofin hillitsemisen kannalta elintärkeää hiilinielua, Amazonin sademetsää, uhkaavat parhaillaan laajat, ihmisen tahallaan sytyttämät metsäpalot. Amazonin sademetsäalueen kohtalo vaikuttaa ilmastonmuutoksen kiihtymiseen ja luonnon monimuotoisuuteen erittäin vahvasti, ja sitä kautta meidän kaikkien elämään myös Suomessa. Metsäkadon vauhti on noussut jyrkästi presidentti Jair Bolsonaron kaudella vuoden 2019 alusta. Myös ihmisoikeudet ja demokratia ovat vakavasti uhattuna Bolsonaron takia.

Nyt on juuri oikea hetki vaikuttaa Brasilian ilmasto- ja ihmisoikeuspolitiikkaan, kun EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-maiden välinen kauppasopimus on parhaillaan tekeillä ja Suomi toimii EU:n puheenjohtajana ja suunnannäyttäjänä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Lukuisat tahot maailmanlaajuisesti, muun muassa ainakin 26 ympäristönsuojelujärjestöä (mm. WWF, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto), yli 340 kansalaisjärjestöä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja monet muut EU-alueen tuottajajärjestöt sekä Finnwatch ovat kritisoineet Mercosur-kauppasopimuksen ympäristöongelmia ja muita ongelmia. Edellä mainittujen mukaan sopimusteksti ei anna riittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa Brasilian ilmasto- ja sademetsäpolitiikkaan. Kasvava lihan, soijarehun ym. tuonti Mercosur-alueelta EU-alueelle ilman sitovia velvoitteita ja sanktioita liittyen ilmastonmuutoksen torjuntaan tulee kiihdyttämään sademetsän raivaamista laitumiksi ja pelloiksi ja lisäksi vääristämään kilpailua.

Lunastetaan ilmastolupauksemme: vaikuttakaa te siihen, ettei Mercosur-kauppasopimusta ratifioida ennen kuin Brasilia uskottavasti sitoutuu vastuulliseen ilmastopolitiikkaan, mukaan luettuna Amazonin alueen suojelu metsäkadolta, ja ennen kuin ilmastopolitiikkaan liittyvät sitovat velvoitteet sanktioineen on kirjattu kauppasopimukseen.

Nyt on aika toimia meidän ja lastemme puolesta ilmastokatastrofia vastaan!

Kunnioittavasti,

[oma nimi]

Lisää aiheesta: https://pelastetaansademetsat.org/taustaa

Vetoomuksen vastaaNottajia

Ensisijaiset ministerit kauppasopimukseen liittyen:

Ville Skinnari <ville.skinnari@eduskunta.fi>, Sanna Marin <sanna.marin(at)eduskunta.fi>, Tytti Tuppurainen <tytti.tuppurainen@eduskunta.fi>, Pekka Haavisto <haavisto@fin.la>, Krista Mikkonen <krista.mikkonen@eduskunta.fi>

Muut ministerit:

Li Andersson <li.andersson@eduskunta.fi>, Thomas Blomqvist <thomas.blomqvist@eduskunta.fi>, Timo Harakka <timo.harakka@eduskunta.fi>, Anna-Maja Henriksson <anna-maja.henriksson@eduskunta.fi>, Antti Kaikkonen <antti.kaikkonen@eduskunta.fi>, Krista Kiuru <krista.kiuru@eduskunta.fi>, Hanna Kosonen <hanna.kosonen@eduskunta.fi>, Katri Kulmuni <katri.kulmuni@eduskunta.fi>, Jari Leppä <jari.leppa@eduskunta.fi>, Mika Lintilä <mika.lintila@eduskunta.fi>, Sanna Marin <sanna.marin@eduskunta.fi>, Maria Ohisalo <maria.ohisalo@eduskunta.fi>, Sirpa Paatero <sirpa.paatero@eduskunta.fi>, Aino-Kaisa Pekonen <aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi>, Tuula Haatainen <tuula.haatainen@eduskunta.fi>

Euroedustajat aakkosjärjestyksessä:

Heidi Hautala <heidi.hautala@europarl.europa.eu>, Eero Heinäluoma <eero.heinaluoma@europarl.europa.eu>, Teuvo Hakkarainen <teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu>, Laura Huhtasaari <laura.huhtasaari@europarl.europa.eu>, Elsi Katainen <elsi.katainen@europarl.europa.eu>, Miapetra Kumpula-Natri <miapetra.kumpula-natri@europarl.europa.eu>, Mauri Pekkarinen <mauri.pekkarinen@europarl.europa.eu>, Sirpa Pietikäinen <sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu>, Silvia Modig <silvia.modig@europarl.europa.eu>, Ville Niinistö <ville.niinisto@europarl.europa.eu>, Petri Sarvamaa <petri.sarvamaa@europarl.europa.eu>, Nils Torvalds <nils.torvalds@europarl.europa.eu>, Henna Virkkunen <henna.virkkunen@europarl.europa.eu>

EU-komissaari Jyrki Kataisen kabinetti:

Jyrki Katainen <jyrki-katainen-contact@ec.europa.eu>

Jyrki Kataisen assistentti:

Jenni Kinnunen <jenni.kinnunen@ec.europa.eu>

Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen:

Jutta Urpilainen <jutta.urpilainen@eduskunta.fi>

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa <etunimi.sukunimi@eduskunta.fi>.

Kansanedustajien yhteystiedot

Amazonin kaskeamista kuvattuna Kansainväliseltä avaruusasemalta vuonna 2011 (kuvan lähde)
Nasan Terra-satelliitin havaintoja Amazonin metsäpaloista väliltä 15.-22.8.2019 (kuvan lähde)
Brasilian vuoden 2019 alussa aloittanut äärioikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro, joka on kannustanut Amazonin sademetsän tuhoamiseen (kuvan lähde)