Äänestä ilmaston puolesta

Kannata puolueita, jotka toimivat ilmastonmuutosta vastaan

Merkittävimmät ilmastonmuutosta edistävät tai torjuvat päätökset tehdään poliitikkojen toimesta. Siksi jokaisen on äärimmäisen tärkeää huomioida ilmastonmuutos ja muut ympäristöasiat äänestyskäyttäytymisessään.

Poliitikkojen tulee huolehtia siitä, että mikään yritys tai henkilö ei voi edistää ilmastonmuutosta kohtuuttomasti. Samoin poliitikkojen tulee tehdä suuret linjaukset, joiden avulla ilmastonmuutosta hillitään ja joilla siihen varaudutaan.

Pelkkä äänestäminen ei kuitenkaan hyödytä mitään, ellet ole ensin huolella selvittänyt mitä asioita kyseinen puolue tai ehdokas todellisuudessa ajaa. Kuka tahansa ehdokas ja mikä tahansa puolue voi väittää ajavansa mitä tahansa muuta kuin oikeasti ajaa, ja populismin nousun myötä niin myös tapahtuu entistäkin enemmän.

Fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä teollisuus ja vastaavat toimijat rahoittavat ja lobbaavat surutta omien etujensa mukaista politiikkaa. Valeuutiset, salaliittoteoriat ja trollifarmit somessa ovat osoittautuneet hyvinkin tehokkaaksi tavaksi muokata massojen äänestyskäyttäytymistä ja jopa mielipiteitä haluttuun suuntaan.

Muista siis selvittää taustat kunnolla ja luotettavista lähteistä ennen kuin äänestät, jotta et lankeaisi valheisiin!

Vinkkejä äänestämiseen

Eri vaalien merkitys

Vaalien tärkeysjärjestys:

  1. Eurovaalit
  2. Eduskuntavaalit
  3. Kunnallisvaalit

Suurimmat päätökset myös ympäristöasioista tehdään EU-tasolla, viime kädessä euroedustajien (MEP, Member of the European Parlament) toimesta. Seuraava taso on Suomen kansanedustajat, erityisesti ministerit. Sen jälkeen tulee paikallispolitiikka, esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuutetut.

Puolueen merkitys

Äänestä kaikissa vaaleissa ensisijaisesti sellaista puoluetta joka ajaa ilmasto- ja ympäristöasioita, sillä suurin osa ehdokkaista ei pääse läpi, ja vaalitavasta johtuen äänesi menee kaikkien puolueen ehdokkaiden hyväksi, pääsi ehdokkaasi läpi tai ei.

Puolueiden vaikutusvalta riippuu pitkälti äänimäärästä vaaleissa. Yksittäisen äänen vaikutus poliittiseen päätöksentekoon on siis käytännössä sitä suurempi, mitä suurempi kokonaisäänimäärä sen saaneelle puolueelle on annettu.

Vaalitavan merkitys

Suomessa käytössä oleva suhteellinen vaalitapa suosii suurempia äänimääriä saaneita puolueita (ja liittoumia) pienempiä saaneiden kustannuksella.

Mikäli puolue pääsee eduskuntavaaleissa hallituspuolueeksi, sen vaikutusvalta on huomattavasti suurempi kuin jos se jää oppositioon.

Jos äänestämäsi puolue ei koko maassa saa yhtään ehdokasta läpi, ei annetulla äänellä ole vaikutusta päätöksentekoon sen enempää kuin äänestämättä jättämiselläkään. Toisaalta sen on myös yksi ääni pois niiltä puolueilta, jotka olisivat voineet ajaa osaa ainakin kannattamistasi asioista.

Ehdokkaan merkitys

Ehdokkaalla ei ole kovin paljoa merkitystä, mutta toki parhaan vaikutuksen saat aikaan valitsemalla myös hyvän ehdokkaan. Valitse sellainen ehdokas, joka on ympäristöasioissa mahdollisimman edistyksellinen oman puolueensa sisällä.

Arvokartat

Useat vaalikoneita julkaisevat tahot (esimerkiksi Yle) ja muut tahot julkaisevat vastausten pohjalta myös tietoa siitä, miten puolueiden ehdokkaat asettuvat ns. arvokartalle ja missä puolue keskimäärin sijaitsee.

Vaalitavasta johtuen vaaleissa äänestetään ensisijaisesti puoluetta ehdokkaan sijaan, joten käytännössä voit ajatella äänestäväsi puolueen keskivertoehdokasta ja hänen sijaintiaan arvokartalla.

Vaalikausikone

Erinomaisen Vaalikausikoneen avulla voit selvittää mikä puolue on todellisuudessa äänestänyt omien arvojesi mukaan ja mikä ei. Näin saat hyvän viitekehyksen siihen, millaisia asioita puolue todellisuudessa kannattaa ja minkä ehdoilla. Kannattaa tehdä testi pari-kolme kertaa, koska osaa äänestettävistä kysymyksistä on vaikea hahmottaa oikein ensimmäisellä lukukerralla.

Kiltteysmittari

Hiilivapaa Suomi -kampanjan Kiltteysmittari laittaa puolueet ja kansanedustajat järjestykseen ilmastonmuutoksen vastustamiseen liittyvien vaalikonekysymysten pohjalta. Siitä näkee myös ketkä kansanedustajat ovat ilmoittaneet sitoutuvansa kampanjan tavoitteisiin ja ketkä eivät.

Muut vaalikoneet

Useimmat vaalikoneet keskittyvät ehdokkaisiin, sen sijaan että puolueisiin. Käytä valinnassa hyödyksi sellaisia vaalikoneita, jotka antavat yhteenvedon siitä, mitä puoluetta sinun kannattaisi vastaustesi perusteella äänestää.

Mikäli pidät ympäristöasioita ja ilmastonmuutoksen torjumista tärkeänä, painota vaalikoneissa niihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Ikävä kyllä useimmat kysymykset ovat epäoleellisia ilmastonmuutoksen kannalta ja usein muutenkin mitättömiä, joten vaalikoneiden hyöty on rajallinen.

Ehdokkaan valintaan liittyen kannattaa lukea myös perustelut miksi kyseinen ehdokas on vastannut siten kuin on. Useimmat asiat ovat paljon monimutkaisempia kuin äkkiseltään tuntuu, ja toisaalta ehdokkaiden ymmärryksen taso vaihtelee suuresti. Hyvin perustellut vastaukset viestivät siitä, että ehdokas osaa asiansa, ja saattavat myös muuttaa oman kantasi.

Puolueiden vaaliohjelmat

Puolueiden vaaliohjelmiin kannattaa suhtautua varauksella, sillä ne ovat lähinnä markkinointia, jonka on tarkoitus on kosiskella äänestäjiä kuulostamalla hyvältä kenelle tahansa lukijalle. Käytännössä puolueet saattavat kuitenkin toimia hyvinkin eri tavalla kuin mitä vaaliohjelmissa lukee, varsinkin jos vaaliohjelmassa mainitut asiat ovat ristiriidassa keskenään.

Kannattaa siis pyrkiä selvittämään mitkä ovat puolueen ensisijaiset tavoitteet ja mistä kaikesta muusta ollaan valmiita luopumaan niiden eteen. Edellä mainitun vaalikausikoneen ja arvokarttojen lisäksi tämä voi onnistua vertailemalla eri puolueiden vaaliohjelmia keskenään sen suhteen, mitä asioita niissä painotetaan.

Äänestysstrategia

Mikäli et löydä ihan täydellistä puoluetta ja ehdokasta, niin valitse "pienin paha" ja äänestä sitä. On paljon parempi, että sinua edustamassa on edes jossain määrin samaa mieltä olevat henkilöt, sen sijaan että päinvastaisia arvoja edustavat.

Kannattaa pyrkiä myös miettimään, että mille puoleelle annettu ääni edistäisi parhaiten arvojesi huomioimista päätöksenteossa juuri kyseisissä vaaleissa, ottaen huomioon todennäköisimmät skenaariot suurimmiksi puolueiksi ja hallituskokoonpanoksi.

Onnea äänestyspäätöksiin!

Amazonin kaskeamista kuvattuna Kansainväliseltä avaruusasemalta vuonna 2011 (kuvan lähde)
Nasan Terra-satelliitin havaintoja Amazonin metsäpaloista väliltä 15.-22.8.2019 (kuvan lähde)
Brasilian vuoden 2019 alussa aloittanut äärioikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro, joka on kannustanut Amazonin sademetsän tuhoamiseen (kuvan lähde)